Poczet Sztandarowy

POCZET SZTANDAROWY

Zuzanna Baryła

Aleksandra Piątek

Jakub Mazur

 

ZASTĘPCZY POCZET SZTANDAROWY

Emilia Wasieczko

Aleksandra Posiak

Michał Maciołek