Rada Rodziców

przewodnicząca - p. Monika Mazur

sekretarz - p. Ewelina Węgrzyn

skarbnik - p. Beata Osipiak