Kadra pedagogiczna

KADRA NAUCZYCIELSKA


Dyrektor

Krystyna Serwańska – język polski, historia, muzyka, plastyka

Dorota Wojtas – wychowanie przedszkolne

Anna Maternowska – wychowanie przedszkolne

Sabina Morawski – wychowanie przedszkolne

Maria Sławińska – edukacja wczesnoszkolna

Jolanta Niemiec – edukacja wczesnoszkolna

Ewa Majkut – edukacja wczesnoszkolna

Anna Bieniasz – Markowicz – geografia, plastyka, muzyka

Maciej Cieślak – edukacja dla bezpieczeństwa

Dorota Czarny-Konieczny - logopeda

Elżbieta Dudek – matematyka, świetlica

Krzysztof Flejszar – pedagog, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, doradztwo zawodowe

Wiesława Klisowska – język niemiecki

ks. Mariusz Łach – religia

Agnieszka Mazur – biologia, chemia, przyroda

Grzegorz Morzywałek – wychowanie fizyczne

Jolanta Mróz – język polski

Dagmara Pastuszczak - wychowanie przedszkolne

Marek Rydzik  język angielski

Monika Wilk – religia, zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel wspomagający

Katarzyna Wiśniowska – nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

Iwona Zamorska – biblioteka

Elżbieta Żuk – fizyka, informatyka, matematyka, świetlica

Tadeusz Żygadło – historia, wos, wdż, informatyka, technika