Kadra pedagogiczna

KADRA NAUCZYCIELSKA


Dyrektor

Krystyna Serwańska – język polski, historia, muzyka, plastyka

Dorota Wojtas – wychowanie przedszkolne

Anna Maternowska – wychowanie przedszkolne

Sabina Morawski – wychowanie przedszkolne

Maria Sławińska – edukacja wczesnoszkolna

Jolanta Niemiec – edukacja wczesnoszkolna

Ewa Majkut – edukacja wczesnoszkolna

Anna Bieniasz – Markowicz – geografia, plastyka, muzyka

Maciej Cieślak – edukacja dla bezpieczeństwa

Dorota Czarny-Konieczny - logopeda

Elżbieta Dudek – matematyka

Krzysztof Flejszar – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

                                  doradztwo zawodowe

Wiesława Klisowska – język niemiecki

Magdalena Knap – język angielski

Agnieszka Koba – język angielski

Ks. Mariusz Łach – religia

Agnieszka Mazur – biologia, chemia

Grzegorz Morzywałek – wychowanie fizyczne

Jolanta Mróz – język polski

Marek Rydzik  świetlica

Magdalena Słysz  geografia

Janina Tereszkiewicz – biblioteka, przyroda, świetlica

Dorota Walas  pedagog

Monika Wilk – religia, zajęcia rewalidacyjne

Katarzyna Wiśniowska – nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

Iwona Zamorska – język polski

Elżbieta Żuk – fizyka, informatyka, matematyka

Tadeusz Żygadło – historia, wos, wdż, informatyka, technika