Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego

rok szkolny 2019/2020


Marta Mroczka – przewodnicząca
Aleksandra Piątek – zastępca
Zuzanna Baryła– sekretarz

 

 Opiekun:

 p. Marek Rydzik